publiczna szkola podstawowa w popielowie
psppopielow   psppopielow   psppopielow   psppopielow   psppopielow
publiczna szkola podstawowa w popielowie

Jesteś tutaj: Start  >  Projekty realizowane w szkole

psppopielow  Projekty realizowane w szkole

FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu:

Wyrównywanie szans i podniesienie, jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.04.2015

Cele szczegółowe:

  • Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów
  • Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT UNIJNY „WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
   DLA UCZNIÓW KLAS I – III”

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


                                              „TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NA 
                                              
USŁUGACH EDUKACJI”
                                              PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM
                                              OŚRODKIEM POLITECHNICZNYM

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "NAJWAŻNIEJSZE PIERWSZE KROKI"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu w roku szkolnym 2010/2011:

1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościammi w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonymi ryzykiem dysleksji.

2) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

3) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

4) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

W projekcie uczestniczy 79 uczniów z klas I-III.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT EDUKACJI REGIONALNEJ JANKO MUZYKANT

Zdjęcia w galerii- zapraszamy do oglądania.

psppopielow
 
Górastrzalka
psppopielowPubliczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
ul. Powstańców 14
tel. 77 4692 026
fax. 77 4692 026
psp.popielow@popielow.pl
psppopielow Start  |  psppopielow Sala Sportowa  |  psppopielow Mapa Strony  |  psppopielow Kontakt  |  psppopielow Polityka cookies
 
psppopielow psppopielow psppopielow
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Projekt i wykonanie WEBSONAL