publiczna szkola podstawowa w popielowie
psppopielow   psppopielow   psppopielow   psppopielow   psppopielow
publiczna szkola podstawowa w popielowie

Jesteś tutaj: Start  >  Nasza szkoła

psppopielow  Nasza szkoła

GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY TO:

1. Stworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia we wszystkich jego aspektach:

- zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

- wspieranie uczniów mających trudności w nauce,

- otoczenie opieką uczniów specjalnej troski.

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

3. Ukształtowanie u uczniów właściwego systemu wartości.

4.Wysoki poziom nauczania.

5. Nauka 2 języków obcych od klasy I: j. angielskiego i j. niemieckiego.

Wysoki poziom nauczania zapewnia doświadczona, profesjonalna kadra pedagogiczna - 13 nauczycieli dyplomowanych. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga szkolnego.

Od lat bierzemy udział w prestiżowych ogólnopolskich akcjach edukacyjnych:

 "SOCRATES COMENIUS"

 "SZKOŁA Z KLASĄ"

 "SZKOŁA NA TAK"

 "Z WIEDZĄ W PRZYSZŁOŚĆ"

"NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI"

"FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI I TECHNOLOGII"

oraz konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, min.

- DEUTSCHFREUND,

- JERSZ,

- TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO,

- MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM,

- ZE ŚLĄSKIEM NA TY,

- WEIHNACHTSMARKT.

W szkole jest bogato wyposażona biblioteka z dostępem do Internetu, sala komputerowa, stołówka. Działa Samorząd Uczniowski, LOP, PCK, Klub szachisty, Klub europejski. Współpracujemy z zagranicą: Niemcami, Węgrami. Co roku uczniowie biorą udział w realizacji integracyjnych projektów z mł. niemiecką na terenie Niemiec. Od 10 lat najlepsi uczniowie w nagrodę wyjeżdżają na wypoczynek za granicę.MISJA I WIZJA SZKOŁY


MOTTO:    "Nasza szkoła szansą rozwoju dla każdego ucznia."


Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię. Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzą i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.


WIZJA SZKOŁY

Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której każdemu uczniowi pomagamy rozwijać się na miarę swoich możliwiści i zdolności.

To sprawi, że nasz absolwent

- jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia

- umie się uczyć i czerpać z tego przyjemność

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

- umie współpracować z innymi

- dba o zdrowie swoje i innych

- zna podstawowe normy współżycia społecznego

- zna co najmiej 2 języki obce: niemiecki i angielski

- potrafi oceniać i wartościować zachowania własne i innych

- dba o środowisko naturalne

- jest dumny ze swego pochodzenia

Szkołę łączą silne więzy współpracy z rodzicami.

Kadrę szkoły tworzy zezpół nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska, wspomagając je w rozwiązywaniu aktualnych problemów.


MISJA SZKOŁY

W naszej szkole uczeń:

- zostanie wszechstronnie przygotowany do wyższego etapu kształcenia

- opanuje umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w tym komputera i internetu

- stanie się odpowiedzialny za zdrowie własne i innych

- pozna metody i techniki umożliwiające nawiązanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi w tym w kontaktach z rówieśnikami za granicą

- przestrzega zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej

- nauczy się społecznie akcepowanych zachowań, które ułatwią mu współpracę z innymi

- zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.

MISJĘ SZKOŁY realizować będziemy w następujących płaszczyznach: rodzina, samorząd, oświata i wychowanie, kultura i nauka, turystyka i wypoczynek i współpraca z zagranicą.SZKOŁA W LICZBACH:

CHARAKTER SZKOŁY:    PUBLICZNA

TYP SZKOŁY:               PODSTAWOWA

LICZBA ODDZIAŁÓW:    9

LICZBA UCZNIÓW:     176   


NASI WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE: 

p. Agnieszka Dziechcińska - dyrektor szkoły

p. Edyta Lisowska  - klasa I, II a, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

p. Jolanta Ślęzak - klasa II b, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej

p. Ewa Podżus - klasa III a, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

p. Elżbieta Habrych - klasa III b, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

p. Krystyna Weber - nauczycielka wspomagająca - oligofrenopedagog
w klasie III b

p. Beata Sowa - klasa III c, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych

p. Ewa Gołębiowska - klasa IV, nauczycielka j. angielskiego

p. Jolanta Bukowy - klasa V, nauczycielka języka polskiego, wdż

P. Sylwia Gallus - klasa VI a, nauczycielka języka niemieckiego i religii, opiekunka świetlicy

p. Mirela Kania - klasa VI b, nauczycielka przyrody, języka niemieckiego, opiekunka świetlicy

p. Bronisława Biel - nauczycielka nauczania indywidualnego - oligofrenopedagog

p. Justyna Czupryk - pedagog szkolny

p. Anna Drzewiecka - Skowicka- nauczycielka  j. angielskiego, zajęć komputerowych, opiekunka świetlicy

ks. Alojzy Jezusek - nauczyciel religii

p. Marzena Kotynia - nauczycielka j.polskiego, historii, bibliotekarz, logopeda szkolny

p. Eneasz Kowalski - nauczyciel religii

p. Elżbieta Makaryk - nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych

p. Maria Nawrot - nauczycielka matematyki, zajęć komputerowych i muzyki

p. Elżbieta Radziewicz - nauczycielka j.niemieckiego

p. Stanisława Szyndlarewicz - nauczycielka wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

p. Teresa Weber - nauczycielka nauczania indywidualnego - oligofrenopedagog, plastyki i zajęć technicznych

 

CZYM DYSPONUJEMY:

- budynek szkolny

- sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym

- kompleks boisk sportowych "Orlik 2012"

- biblioteka z dostępem do Internetu

- świetlica

- stołówka szkolna

- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

- trzy tablice interaktywne

- 9 sal lekcyjnych

- gabinet dyrektora

- sekretariat

- winda dla niepełnosprawnych

- pomieszczenia socjalne

- szatnia

- sanitariaty
psppopielow
 
Górastrzalka
psppopielowPubliczna Szkoła Podstawowa w Popielowie
ul. Powstańców 14
tel. 77 4692 026
fax. 77 4692 026
psp.popielow@popielow.pl
psppopielow Start  |  psppopielow Sala Sportowa  |  psppopielow Mapa Strony  |  psppopielow Kontakt  |  psppopielow Polityka cookies
 
psppopielow psppopielow psppopielow
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Projekt i wykonanie WEBSONAL